Eye of the storm Our blog about the winds of change
back

24.3.2016 Ukončení práce naší společnosti pro Penam

Rády bychom tímto prohlášením daly najevo stanovisko k našemu dnes již bývalému klientovi. Jako matky a podnikatelky, které vytvářejí pracovní příležitosti a živí rodiny, jsme s tímto krokem dlouho otálely.

Penam jsme vnímaly jako klienta, jehož prostřednictvím můžeme - ač smyšlenkami a politikou majietele společnosti nesouhlasíme - šířit naši filozofiio vizuální kultivaci českého spotřebitele a o myšlenkách udržitelnosti, ve kterévěříme. I proto jsme pro společnost Penam doposud pracovaly.

Naše trpělivost však s poslední kauzou Čapího hnízdadefinitivně přetekla. Tímto bychom rády daly na vědomí, že pro tohoto klientapřestáváme pracovat. 

Protože naší filozofií je fair business ethics,nutností morální kredibilita našich klientů a jejich přínos zemi i planetě,nemůžeme s Penamem, který díky svému majiteli tyto hodnoty bohužel nenaplňuje,nadále spolupracovat. Nechceme svou prací a znalostmi podporovat podnikatele apolitika, který nejen že vytváří prostředí, které naši práci ztěžujenavrhováním zákonů, které drobné podnikatele likvidují, ale sám se dopouštítrestného činu podvodu a tím naší zemi zostuzuje v Evropské Unii.

Toto rozhodnutí nás mrzí především kvůli lidem, které jsme na úrovnimanagementu značek poznali a kteří svoji práci dělají dobře a za své vedenínenesou odpovědnost. 

Tento otevřený dopis není touhou po zviditělnění, rády bychom jíminspirovaly i kolegy z jiných studií, aby nepracovali pro klienty, kteří senechovají eticky, a nebáli se dát najevo svůj názor. Peníze nejsou všechno a imy, střední třída, podnikatelé a lidé, kteří se výrazně podílejí na rostoucíprosperitě země, máme právo vyjádřit svůj postoj k lidem, kteří by měli býtmorálními vůdci a v této roli naprosto selhávají a kteří vytvářejí zákony apodmínky pro naše podnikání.

Za Butterflies & Hurricanes

Michaela Thomas a Katarína Paurová

Butterflies & Hurricanes' ethical code

Comment

add a comment
Calculate 9 + 3?   

Michaela Thomas (27.4.2016 19:52)

Vláďo, děkujeme moc za podporu, moc si jí vážíme. taky nás těší, že jste pochopil náš Butterfly Effect z názvu. I my doufáme, že podobného efektu dosáhneme :). Krásný den.


Vláďa (25.3.2016 18:49)

Chci vám a vašemu týmu vyjádřit svou podporu, uznání a také obdiv k odvaze a postoji, jakou jste tímto svým krokem projevily.
Ne proto, že se jedná zrovna o p.Babiše s nímž nesouhlasím, ale od vás to vnímám jako schopnost "přetavit" svá slova a postoje v opravdové činy, které nezpochybňují již dříve vámi proklamované myšlenky, postoje. A to není běžné.
Rád bych věřil, že tento váš krok, bude oním efektem motýlých křídel. Uvidíme, co z toho vzniklý hurikán přinese... A to je do značné míry také na každém z nás.
mějte se fajn, ať se vám daří !