Eye of the storm Our blog about the winds of change
back

Design s empatií

Proč má tento muž na sobě trikot simulující těhotnou postavu? Je možné designovat s větší empatií? Pokud pocítíme empatii s cílovou skupinou zákazníků, pomůže nám to vytvořit lepší zkušenost se značkou?

Proč je empatie důležitá v procesu vytváření designu?

Od počátku 21.století se design posunul od produktů, přes služby, k zážitku (obal je samozřejmě součástí zážitku, který produkt poskytuje).


A abyste mohli efektivně vytvořit design zážitku, musíte porozumět tomu, čeho chtějí účastníci dosáhnout a v jakém jsou emocionálním rozpoložení. Neznamená to pouze rozpoznání emocí v dané chvíli, ale  prožití emocí na  vlastní kůži. To poskytuje empatii a vhled, což je klíčem k inovaci.

A protože empatie je klíčovým elementem zájmu, když designujete s empatií, budou zákazníci daleko více cítit zájem značky o ně. Všichni víme, že loajalitu zákazníků si lze získat a udržet, když zákazníci cítí, že o ně má značka zájem.

Většina designérů toto už intuitivně do jisté míry dělá, ale formulování kroků může ještě posílit vaší efektivitu v designování s empatií. Velmi stručně, jsou dva kroky:

1. Nejdříve, posbírejte subjektivní důkazy (fakta) o lidech, pro které tvoříte design. Nejlepší cesta je usadit se v souvislostech a v situacích lidí. To vede k získání osobního vhledu jejich zkušeností v situacích:

     - Dívejte se, co dělají.
     - Mluvte s nimi o tom, co dělali a POSLOUCHEJTE, co říkají.
     - Zkuste si činnost na vlastní kůži.

2. Potom je potřeba vystoupit ze souvislostí, vrátit se do studia a OBJEKTIVNĚ analyzovat informace, které jste nasbírali, na lidské nebo i plazí (neokortex) úrovni a z pohledu designového myšlení.

 Všimněte si prázdných židlí v IDEO. Je běžné, že se jejich kancelář jeví napůl prázdná, protože designéři jsou venku a pozorují lidi, pro které tvoří.

Abychom si to rozebrali ještě více, můžeme si ukázat čtyři základní kroky, které nám pomůžou rozvinout empatii pro lidi v naší cílové skupině:

1a. Objevení: Vstupte do světa uživatele a propojte se s ním. Pokud navrhujete obal pro, řekněme prací prášek pro miminka, můžete si na sebe vzít trikot simulující těhotnou postavu (na obrázku nahoře) a jít na nákup s těhotnou ženou, můžete s sebou vzít ještě dítě a velkou tašku. Je to jednoduché, sehnout se a vzít si produkt, nebo ho sundat z regálu a umístit ho do nákupního koše? Je zásadní hmotnost, tvar produktu? Je snadné produkt uchopit?

 Jaká je zkušenost s vybalováním a ukládáním nákupu v kuchyni? Co je snadné, co složité? Jaký mají lidé pocit ohledně množství obalů? Jaké metody si lidé k ukládání vyvinuli.

1b. Ponoření se:   Dostaňte se do světa uživatelů, abyste získali kvalitativní data. Doprovoďte někoho z obchodu domů, pomožte mu vyložit nákup a připravit jídlo. Vyneste s ním koš a roztřiďte recyklacci. Jakým problémům a zapeklitostem čelíte? Na jaké skvělé nápady příjdete?

 Může nakupování s miminkem změnit to, jak zákazníci reagují na design? Jak může ovlivnit zkušenost s nakupováním spěch a jak může být design změněn, aby vyšel vstříc spěchajícím lidem? Je toto případ, kdy podstata designu nabývá na důležitosti?

2c. Spojení: Poslouchejte uživatele, nechejte jejich emoce souznit s těmi vašimi. Vraťte se k vaším zkušenostem, abyste našli spojení a dejte tomu význam.Tohle je krok, kdy je empatie opravdu možná.Stejně jako v Karma marketingu - díky empatii vytvoříte hluboké vztahy, ze kterých může benefitovat loajalita značky.

 Jak nakupování s batoletem ovlivňuje zkušenost s obalem a produktem? Vzniká zdravá interakce? Nebo to způsobuje spíše záchvaty řevu?

2. Odpoutání se: Vraťte se zpět do studia a zanalyzujte vaše data. V jedné mítnosti je dejte dohromady, hledejte vzorce a podobná témata, rozdělte je do kategorií a poté shrnte vaše poznatky. Jakmile pochopíte tomu, co vám data říkají, udělejte krok zpět, vratte se zpět do role designera, reflektujte a tvořte nápady.

                       Příklad designu s empatií- vychází z potřeb zákazníka.

Závěr: Když začnete na designu vědomě pracovat s empatií, budete překvapení, jak to váš design ovlivní. Objevíte novou hloubku, dostanete nové nápady a důvody pro design. Začnete vidět cesty, jak vytvořit obal, aby byl odpad z něj co nejmenší a více udržitelný. Vyvinete si lepší napojení na trh a začnete zlepšovat.

A navíc, jak se ukazuje, empatie má pozitivní účinky na zdraví a osobnost člověka, takže můžete zaregistrovat pozitivní dopady na svůj osobní život. I vaši klienti začnou pociťovat změny, nejen co se týče prodeje, ale i loajality zákazníků a jejich dobré vůle. Možná začnete vnímat, jak vaše konání jako designéra může ovlivňovat celé firmy, společenství a potažmo celý svět. 


Pro brand managery: Designování, ať produktů, značky nebo obalů, se ženským úhlem pohledu pro ženy, začíná být nutností pro růst (čtěte náš post o Womenomics v češtině pro reference o vědeckých výzkumech, které to potvrzují). Butterflies&Hurricanes je v popředí designování s empatií. Zahrnujeme empatii do našich konceptů, designů a konzultací s firmami. Těšíme se na to, že se staneme právě vaším partnerem při dosažení segmentu marketu, který je založený na dlouhodobém růstu. 

Ráda bych poděkovala INTERACTION DESIGN FOUNDATION. Tento post hodně čerpá z článku Empatie- Jak rozvoj empatie s cílovou skupinou zlepšuje design od Priscilly Esser. Tento a další články z jejich webu jsou velmi podrobné a obsahují spoustu příkladů než náš post.  

FURTHER READING: Heres a great article on designing with empathy from the dieline.

Related Posts:

Comment

add a comment
Calculate 4 + 1?