Eye of the storm Our blog about the winds of change

News with hashtag #CSR

B&H, designuje pro dobro, za nulové navýšení nákladů

Milí brand manažeři, hledáte cesty, jak prohloubit loajalitu vašich lidí a zajistit životaschopnost vaší...

read more >

What is the Financial Value of Goodness?

Don't want to be good for goodness' sake? What about to add to your bottom line and the long term stability of your...

read more >

The Day My Life Changed

On Friday 24 March, I spoke to the marketing team at Nestlé about the day my life changed.

read more >

Co Je SUSTAINABILITY?

Pokud si asociujete slovo „udržitelnost“ s obětováním se, nízkou kvalitou, omezení byznysu nebo...

read more >