Eye of the storm Our blog about the winds of change
back

Jaká Je Finanční Hodnota Dobra?

Nechcete dělat dobro jen pro dobro samotné? A co kvůli tomu, abyste získali přidanou hodnotu a dlouhotrvající stabilitu vaší značky? Pokud vaše firma dělá dobro, může být vnímáno jako přidaná hodnota a může ho být víc? A naopak, jaká je cena za šíření negativity a zlovůle?

Trojí zodpovědnost je nástrojem k výše uvedenému. Bylo vyvinuto na západě kolem roku 2009 a bylo aplikováno s velkým úspěchem. Nastal čas pro české společnosti, aby se přidaly. (Na konci článku jsou společnosti, které můžete znát, které používají účetnictví trojí zodpovědnosti).

Zde je stručné představení konceptu.

Trojí zodpovědnost (Triple Bottom Line, nebo TBL nebo 3BL) je účetní systém, který má tři části: sociální, environmetální (nebo ekologickou) a finanční. Spoustu organizací zavedlo trojí zodpovědnost, aby vyhodnotilo svůj výkon v širší perspektivě a zvýšit svojí hodnotu.

Fráze „trojí zodpovědnost“ byla poprvé použita v roce 1994 Johnem Elkingtonem. Jeho argumentem bylo, že společnosti by měly připravovat tři různé (a oddělené) přidané hodnoty.

1. První je tradiční měřítko firemního profitu- přidaná hodnota účetního profitu a ztráty.

2. Druhá je přidaná hodnota „sociálního účtu“- měřítko toho, jak je firma společensky odpovědná během svých operací.

3. Třetí je přidaná hodnota „účtu planety“- měřítko toho, jak zodpovědná je firma k životnímu prostředí

Trojí zodpovědnost stojí tedy na třech pilířích (třech „P“): profit, people (lidé), planeta. Cílí na měření finanční, sociální a environmentální výkon firmy za určitý čas. Pouze společnosti, které používají Trojí zodpovědnost, ukazuje skutečné účetní náklady dané činnosti. (zdroj:  The Economist)

Trojí odpovědnost (TBL) vyžaduje, aby firemní odpovědnost byla na zainteresovaném subjektu místo na majiteli (akcionáři). V tomto případě, zainteresovaný subjekt je každý, kdo je ovlivněn buď přímo nebo nepřímo, skutky společnosti. Společnosti by měly zvětšovat zájmy zainteresovaného subjektu místo zvyšování profitu majiteli (akcionáři).Vzrůstající počet finančních institucí zapracovává (zahrnuje) TBL do své práce. Je to v jádru byznysu bank v Global Alliance for Banking Values například.

Ekonomická měřítka (z Indiana Business Review)

Ekonomické proměnné by měly  být proměnné, které se zabývají přidanou hodnotou a tokem peněz. Dalo by se to aplikovat na příjmy a výdaje, daně, faktory obchodního prostředí, zaměstnanost a rozdíly mezi byznysy. Konkrétní příklady zahrnují:

 • osobní příjem
 • cena nezaměstnanosti
 • obnova podniku
 • velikost podniku
 • nárůst pracovních míst
 • distribuce zaměstnanosti podle sektorů
 • procento firem v každém sektoru
 • celkový výnos sektoru do HDP

Environmetální měřítka

Environmentální proměnné by měly reprezentovat měřítka přírodních zdrojů a odrážet potenciální vliv na jejich životaschopnost (použitelnost). Mohlo by to zahrnovat kvalitu ovzduší a vody, používání energií, přírodní zdroje, pevný a toxický odpad a použití pozemků/ pokrytí pozemků. Ideálně by měla mít firma k dispozici dlouhodobé trendy pro každou environmentální proměnnou., aby mohla identifikovat dopad, který bude mít projekt nebo strategie na danou oblast. Konkrétní příklady zahrnují:

 • koncentraci dioxidu siřičitého
 • koncentraci oxidů nitrogenu
 • vybrané hlavní škodliviny
 • nadměrná výživa
 • spotřeba elektřiny
 • spotřeba fosilního paliva
 • nakládání s pevným odpadem
 • nakládání s toxickým odpadem
 • změna v používání pozemku/ krytí pozemku

Sociální měřítka

Sociální možnosti odkazují na sociální aspekty komunity nebo regionu a mohou zahrnovat míru vzdělání, rovnost a přístup k sociálním zdrojům, zdraví a pohoda, kvalita života a sociální kapitál. Následuje seznam, který je jen krátkým výčtem potenciálních možností:

 • výše nezaměstnanosti
 • podíl zaměstnanosti žen na trhu práce
 • průměrný domácí příjem
 • relativní chudoba
 • populace s vysokoškolským titulem nebo
 • certifikátem v procentech
 • průměrná doba dojíždění do zaměstnání
 • násilné trestné činy
 • průměrný dožitý věk v závislosti na zdravotním stavu

Změna z jednoduché účetní zprávy na trojí zodpovědnost vytvořila nové výzvy, ale také nové příležitosti. Konkrétně účetní managementu (někdy také známí jako Certified Management Accountants nebo CMA) mají spoustu dovedností, aby mohli tyto nové příležitosti využít. Ale i přes to, bude nutné, aby se účetní managementu a jiní finančníci přizpůsobili a naučili se další dovenosti,které budou uplatňovat.

Některé tyto dovednosti byly pojmenovány institucí, která se jmenuje Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) v nedávno publikované zprávě pojmenované Sustainability: The role of Accountants (Udržitelnost: Úloha účetních). Tento článek obsahuje daleko více detailů ohledně účetní praxe.


Výše je osm firem (jsou to pouze některé z mnoha), které používají TBL účetnictví: Unilever, Seventh Generation, DHL, EnviroPure Systems, CSI GlobalIVCard, Due, Patagonia, The Eco-Laundry Company. Poznámka: Coca-Cola používá celou řadu podobných systémů, které zahrnují mnoho stejných elementů jako TBL, ale nenazývá to TBL.

Související Příspěvky

 • WOMENOMICS
 • B&H, DESIGNUJE PRO DOBRO, ZA NULOVÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ

Comment

add a comment
Calculate 9 + 6?