Eye of the storm Our blog about the winds of change
back

WE SERVE, WE HELP, WE TRANSFORM

Naše zpráva. Naše mise.

ČESKÁ VERZE: Naše zpráva. Naše mise. 

Pro nás je to jednoduché.

Vedou nás naše hodnoty.

Sloužíme vyššímu smyslu vším, co děláme.

Pomáháme značkám se změnou, aby se staly součástí řešení, místo aby byly součástí problému- posunem ke značkám, které jsou v souladu s přírodou, které respektují všechny lidi, všech pohlaví a kultur a veškerý život na planetě.

Soucit se vším je to, co nás vede.

Design a empatie jsou naše nástroje.

Chceme vám pomoci zlepšit svět pro všechny.

Pokud uznáváte podobné hodnoty

a nechcete dělat kompromisy,

budeme rádi vašimi společníky.

ENGLISH VERSION: Our message. Our mission. 

For us it is simple.

We are guided by our VALUES.

We serve a HIGHER PURPOSE in all we do.

We help transform brands From being part of the problem into being part of the SOLUTION, into brands that are in harmony with nature, that respect all people, of all genders and cultures and all life on the planet.

Compassion for all is our guide.

Design and empathy are our tools.

We want to help you make the world better for everyone.

If you share similar values and do not want to compromise

we will be happy to be your companion.

B&H: "Pomáháme značkám vyčnívat z davu ze správných důvodů."

Související Příspěvky

  • WOMENOMICS
  • B&H, DESIGNUJE PRO DOBRO, ZA NULOVÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ

Comment

add a comment
Calculate 10 + 6?