Eye of the storm Our blog about the winds of change
back

Womenomics

Milé/í brand manažerky/manažeři, tento šťavnatý post je právě pro vás. Někteří z vás budou tyto věci už vědět a podle toho také jednají, někteří jste je vycítili a tento post vám může pomoci vytříbit vaší misi a podpořit vás při schůzkách s klienty a někteří z vás (obvykle muži) se pravděpodobně pokusí tato fakta ignorovat, což může být chyba, protože . . .

V západních zemích se toto číslo dostává skoro k 80%. (z několika zdrojů: Boston Consulting Group, Women want more od Michaela J. Silversteina a Kate Sayre (Harper Collins 2009), The Economist: Guide to Womenomics andWhy She Buys od Bridget Brennan (Corwn Business 2011)

Kupní síla žen vzrůstá celosvětově daleko rychleji než je tomu u mužů. Jak ale ženy vědí nejlépe- většina produktů a služeb je málo kdy vytvořeno nebo prodáváno k uspokojení specifických ženských potřeb, požadavků a očekávání.

Jedním z důvodů tohoto jevu je, že i když stále narůstá počet žen v managementu, ženy jsou stále v menšině a nemají rozhodující hlas. A co víc: muži mají omezenou schopnost pochopit ženské hodnoty a preference. Následující statistika to jasně ukazuje:

  • Ženy ovlivňují 91% všech nákupů do  domácnosti.
  • Ženy řídí odhadovaných 70-80% všech spotřebitelských nákupů svojí kupní sílou a vlivem.
  • Zhruba 75% žen se označilo jako hlavní nakupující domácnosti.
  • Ženy jsou odpovědné za 62% všech nákupů potravin a utratí více peněz za průměrný nákup než muži.
  • Ženy nakupují online častěji než muži (12,5% nakupujících online jsou ženy v porovnání s 9,3% mužů)
  • Skoro polovina dotazovaných žen tvrdí, že jim obchodníci nerozumí (některé studie ukazují až 91%)
  • Přes 90% kreativních ředitelů ze 100 nejlepších amerických reklamních agentur jsou muži.  (A v Evropě účast žen ve firemním řízení je pouze 16,6%).
  • Značky, které hovoří v jazyce rovnosti pohlaví, vyhrají hodnocení o 8 až 10 procent vyšší než u značek, které nemají.9 

Sources: (Note: these statistics are from the US, but they do show the trend) 1. Brennan, Bridget. Why She Buys. Crown Business, 2011. Print. .Multiple sources, including Boston Consulting Group, Women Want More by Michael J. Silverstein and Kate Sayre, (Harper Collins 2009), The Economist: Guide to 3. Womenomics and Why She Buys by Bridget Brennan (Crown Business 2011)4. Tyrie, David. "What Women Can Teach Us About Money." Spectrem Group (2011). 5. Hale, Todd. “In U.S. Men Are Shopping More Than Ever, While Women are Watching More T.V.” Nielsen (2011). 6. comScore. Women on the Web: How Women are Shaping the Internet. 2010. 7. ”The State of the American Mom."Marketing to Moms Coalition. (2009). Brennan, Bridget. Why She Buys. Crown Business, 2011. Print. 8. “Women and men in leadership positions in the European Union”, 2013, European Commission Report, Oct. 2013. 9. Sheryl Sandberg, chief operating officer of Facebook as reported inThe Backlash Against Bias in Advertising, in the Financial Times, for a deeper exploration of the cost of not having women in positions of creative leadership and on company boards.)  

     If you do not believe this quotation, consider that as recently as 1974 it was difficult for a married woman in the United States to get a credit card (Forbes).

Není to feminismus, je to ekonomika. Butterflies&Hurricanes, společnosti vedené ženami, věříme, že ženské preference a hodnoty by měly být brány v úvahu při vytváření produktů, značek a marketingu. A výzkum to potvrzuje. Bereme to v úvahu v našich konceptech a při konzultacích s klienty.

Jedna dánská studie, která byla dokončená v roce 2012, prokázala, že ženské potřeby jsou ještě hůře zastoupené v sektoru inovačních technologií než v sektoru prodeje celkově.  (A protože nakupování a technologie jsou stále více spojované do jediné zkušenosti skrze smartfony a eshopy, je toto velice důležité).

Výzkumný tým, který byl vytvořen pro dánskou studii, byl složen z univerzitních výzkumných pracovníků a expertů v oblasti analýzy obchodu, komunikační psychologie a design (?), kde je zákazník hlavním kritériem. Jejich výsledky mnoho žen nepřekvapí.

Michelle Obama zmínila tento (pocit), pokud ne celou studii, ve svém nedávném komentáři cílený na Apple. „Komu prodáváte svoje produkty?“ řekla paní Obama. „Kdo si myslíte, že bude používat vaše aplikace?“ Pokud nejsou ženy přítomny při důležitých rozhodnutích, ukazujete mi, že nemáte zájem o moje peníze. Ujde vám spoustu z toho, co bych chtěla, protože mě opravdu neznáte.“

Technologie a ženy

Jak jsem se už zmínila, nakupování, značky a marketing technologie spojuje do jediné zkušenosti- to je něco, co spousty mužů stále nechápou a pokud ano, stále si špatně vykládají polovinu věcí.

Smartfony, sociální sítě a eshopy jsou, překvapivě, používané ženami a muži rozdílně. Pokud jsou výše zmíněné cesty prodeje součástí vaší marketingové strategie- a to by měly být- tento rozdíl začne být extrémně důležitý. A zajímavé je, že my ženy máme sklony vnímat tyto rozdíly a zahrnout je no našeho strategického myšlení spíše než muži. 

Století žen

Máme tu dobrou zprávu. 21 století bylo nazváno stoletím žen. Přikládám některá evropská čísla a podobná čísla z US pro porovnání:

- Dosažení vzdělání: V Evropě dosáhlo vyššího vzdělání o 9,5% více žen než mužů v roce 2014, v porovnání s 8% v roce 2012.Ve Spojených státech dosahují ženy také vyššího vzdělání než muži: bakalář 57% žen, magisterské vzdělání 60% žen, doktorské vzdělání 51%. Tyto statistiky tendenčně ukazují, že ženská síla bude vzestupně dominantnější ve spotřebitelské ekonomice v Evropě a US.

- Podíl pracovní síly: Napříč Evropou, rozdíl v podílu na trhu práce mezi muži a ženami se zmenšuje. Do určité míry to vypadá, že čím vyšší má stát HDP, tím nižší je gendrový rozdíl, i když kultura má silnější dopad. Ve Finsku pracuje jen o 2,1% více mužů než žen, ve Švédsku je to 4,2%, 16,6% v Česku a nejméně má Malta s 27,8%. V US 70% všech žen, které mají děti do 18 let, pracují mimo domov. Což znamená, že tyto ženy mají dvě zaměstnání, méně času na nákupy a další důležité věci, a tak očekávají lepší služby a pohodlí specifické ke svým potřebám.

- Status chlebodárce: Ženy jsou primární nebo jedinou chlebodárkyní ve 40% US domácností s dětmi do 18 let. To znamená, že původní představy o tom, jak vypadá „chlebodárce“ už dále neplatí (v obojím- vyobrazení i komunikaci). Nebyla jsem schopná najít tuto statistiku pro celou Evropu, ale ve Spojeném království je to 20% a v Německu 19%; méně než v US, ale se vzrůstající tendencí.

- Management a profesní pozice:  Ženy drží o něco málo víc než polovinu v managementu, mezi profesionály a souvisejícími povoláními.  A i když napříč Evropou zastoupení žen ve vedení firem je pouze 16,6%, trend ukazuje, že toto číslo stabilně narůstá. Několik studií ukazuje, že zvýšený podíl žen ve vedoucích rolích i v genderově vyvážených týmech, vykazuje významné výsledky a lepší výstupy pro organizace.

- Majetek: Ženy v US mají pod kontrolou 51%majetku. To znamená, že ženy pokračují ve vytváření a dědění majetku; jejich vliv na v podstatě celý důležitý spotřebitelský průmysl- od bankovnictví, přes automobilový průmysl k bydlení a pojišťovnictví- se v příštích letech ještě zvýší.

Zdroj: 
1. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 322.20, 2014
2. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 323.20, 2014
3. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 324.20, 2014
4. U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014
5. Pew Research Center, Nov. 3 2014
6.U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, U.S. Household Data, Table 11, 2016.
7. Women and men in leadership positions in the European Union”, 2013, European Commission Report, Oct. 2013.
8. BMO Wealth Institute, Financial Concerns of Women, 2015

Další důkazy o tom, že 21. století bude patřit ženám

-Téměř jistě bude pokračovat trend nárůstu zaměstnaných žen (žen v zaměstnání). V Evropské unii ženy zaplnily 6m z 8m nově vytvořených pracovních míst vzniklých od roku 2000. V Americe tři ze čtyř lidí, kteří byli vyhozeni z práce s nástupem hospodářského sestupu, byli muži.  Výše nezaměstnanosti žen je 8,6% oproti 11,2% mužů. 

-Ženy budou také benefitovat ze vzrůstající „války o talenty“. Kombinace stárnoucí pracovní síly a ekonomice více závislé na dovednostech, bude muset být lépe využita ženská populace. 

-Protože průměrný věk žen stále stoupá (82,4 let se dožívají v průměru ženy v porovnání se 76,6 mužů), společnosti budou zaměstnávat ženy na dešlí dobu, což znamená, že čas strávený na rodičovské dovolené je menší než čas strávený v práci. 

-Je pravděpodobná rychlejší změna, protože ženy využívají svojí rostoucí ekonomickou sílu. Spousty talentovaných žen právě teď vyskakují z korporátního kolotoče, aby založily společnosti, které lépe naplní jejich potřeby. V posledním desetiletí, počet ženami založených soukromých společností v Americe vzrostl dvakrát rychleji než společností vlastněných muži. 

Zdroj: The Economist (http://www.economist.com/node/15174418)

Závěrem: Počet pracujících žen a jejich ekonomická síla prudce vzrůstá a obchody a značky, které chtějí mít prospěch z této změny nebo jí alespoň přežít, musí projít vývojem, aby mohly lépe sloužit ženám jako zákaznicím, klientkám a těm, které rozhodují. A protože ekonomická síla žen roste, jejich potřeby, touhy a způsob jak nakupují se bude i nadále drasticky měnit. A kdo může společnostem během těchto změn pomoci lépe než ženy, které tyto trendy určují? A dámy, jestli nemůžete změnit vaše společnosti zevnitř, začněte sami podnikat! Já jsem to udělala! A navíc v době, kdy jsem byla těhotná se svým druhým dítětem ze tří. Nebylo to snadné, ale je možné a bylo to úžasné.

Související Příspěvky

  • WOMENOMICS
  • B&H, DESIGNUJE PRO DOBRO, ZA NULOVÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ

Comment

add a comment
Calculate 6 + 6?